Home Council

Council

Executive Committee

Ms. Chinta Abayawardana
President

Mr. Shalutha Athauda
Immediate Past President

Mr. Tisara de Silva
Senior Vice President

Ms. R.M.S. Menike
Vice President

Mr. Neil Kottege
Vice President

Dr. Nithushi Samaranayake
General Secretary

Mr. Danushka Sanjeewa
Assistant Secretary

Mr. C.M. Chanaka Indrajith
Assistant Secretary

Ms. Indunil Athukorala
Treasurer

Ms. Tharanga Dharmasena
Asst.Treasurer

Ms. Vindya Pathiraja
Editor

Mr.W. Nidangoda
Assistant Editor

Council Members

Mr. Prasanna Gunawardana

Mr. Priyantha Sahabandu

Mr. Priyankara Perera

Mr. Kelum Jayasuriya

Mr. G.J. Tikiri Kumara

Mr. A.Mahesh Arthanayaka

Mr. Jeevan Dhanarisi

Mr. Sudath Hewage

Ms. Ishani Madhavi Dias

Ms. Greeta Palliyaguru

Mr. R.Sandanakrishnan

Mr. B.K.Sarath Pushpakumara

Mr. M. Haniffa Rakeeb

Mr. M.A. Sumanadasa

Mr. P.Sunderason